nieswoiste układy mózgu
 
Encyklopedia PWN
nieswoiste układy mózgu,
zespoły ośrodków mózgowych oddziałujące na inne obszary mózgu, gł. na rozległe obszary kory mózgowej;
do nieswoistych układów mózgu zalicza się układ (twór) siatkowaty, który wpływa tonizująco na czynność kory mózgowej i jest niezbędny dla procesów czuwania, oraz nieswoisty układ wzgórza, który hamuje czynność całej kory lub poszczególnych jej obszarów; źródłem pobudzenia nieswoistych układów mózgu są impulsy pochodzące z różnych receptorów organizmu; czynność nieswoistych układów mózgu jest niezbędna do utrzymania mózgu w stanie czuwania, dla procesów uwagi i uczenia się oraz umożliwia aktywne oddziaływanie organizmu zwierzęcego na środowisko; nieswoisty układ wzgórza należy też do zespołu ośrodków sterujących procesami snu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia