niesporczaki
 
Encyklopedia PWN
niesporczaki, Tardigrada,
typ bezkręgowców;
ponad 400 gat., kosmopolityczne; zwierzęta drobne, dł. 0,1–1 mm; ciało walcowate, odcinek głowowy słabo wyodrębniony; 4 pary nieczłonowanych odnóży, zakończonych pazurkami; brak układu oddechowego i krwionośnego; rozdzielnopłciowe; rozwój prosty, niektóre rozmnażają się tylko dzieworodnie; wapiennym sztylecikiem nakłuwają tkanki roślin i wysysają soki; bardzo odporne na wahania temperatury; w niekorzystnych warunkach (np. brak wody) zapadają w stan anabiozy, nawet do kilku lat; żyją gł. wśród mchów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia