niekodujące DNA
 
Encyklopedia PWN
niekodujące DNA,
genet. DNA, które nie koduje mRNA, tRNA, rRNA ani białek;
część niekodującego DNA odgrywa rolę w regulacji aktywności rejonów kodujących, replikacji DNA, kondensacji chromatyny, parowaniu chromosomów, jednak funkcja większości nie jest znana.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia