niedostosowanie społeczne
 
Encyklopedia PWN
niedostosowanie społeczne, nieprzystosowanie społeczne,
nieumiejętność dostosowania się jednostki do wymagań grupy społecznej; nieuznawanie i nierealizowanie przez jednostkę powszechnie akceptowanych w danej społeczności norm i wzorów zachowań.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia