nieagresji pakt
 
Encyklopedia PWN
nieagresji pakt,
w prawie międzynar. zobowiązanie do nieużywania siły, najczęściej formułowane w układach dwu- lub wielostronnych, w których państwa strony zobowiązują się do załatwiania wszelkich spraw spornych środkami pokojowymi;
pakty nieagresji występowały w okresie międzywojennym, obecnie są w zasadzie prawnie zbyteczne, gdyż stanowiące ich istotę zobowiązania mieszczą się w Karcie Narodów Zjednoczonych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia