neuropsychologia
 
Encyklopedia PWN
neuropsychologia
[gr.],
dziedzina wiedzy z pogranicza psychologii i nauk o układzie nerwowym, zajmująca się poznawaniem związków między czynnością mózgu a funkcjonowaniem psychicznym i zachowaniem się człowieka;
dostarcza wiedzy na temat zachodzących w mózgu zjawisk, które towarzyszą złożonym formom zachowania (np. mowa) i roli, jaką w ich regulacji odgrywają poszczególne struktury mózgu; jej wyniki są wykorzystywane w praktyce klinicznej, w diagnozowaniu i rehabilitacji osób ze schorzeniami neurologicznymi.
Bibliografia
A.R. ŁURIA Podstawy neuropsychologii, Warszawa 1976.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia