neurofibryle
 
Encyklopedia PWN
neurofibryle
[gr. neúron ‘nerw’, łac. fibrilla ‘włókienko’],
sieć włókien w cytoplazmie neuronów, widoczna w mikroskopie świetlnym po zastosowaniu metody impregnacji tkanki nerwowej solami srebra;
najczęściej uważa się, że neurofibryle są odpowiednikiem wiązek neurofilamentów będących, oprócz mikrotubul (neurotubul), składnikiem cytoszkieletu neuronów.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia