neobehawioryzm
 
Encyklopedia PWN
neobehawioryzm,
psychol. kierunek w psychologii;
w przeciwieństwie do behawioryzmu klas. nie ogranicza się do opisu i statyst. analizy związków między bodźcami i reakcjami, lecz dopuszcza ich interpretowanie (wyjaśnianie) za pomocą hipotetycznych zmiennych pośredniczących, występujących między bodźcem i reakcją.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia