naukometria
 
Encyklopedia PWN
naukometria,
naukozn. dział naukoznawstwa praktycznego,
powstały w latach 80. XX w., zajmujący się ilościową oceną różnych aspektów działalności nauk., jej potencjału i rezultatów w skali globalnej, a zwłaszcza dającymi się ująć liczbowo zjawiskami związanymi z organizacją nauki w poszczególnych krajach, np. roczna liczba publikacji nauk. w danej dziedzinie, ich tzw. impact factor [‘liczba cytowań i powołań’], materialny potencjał nauk. danego kraju, wysokość wydatków budżetowych na naukę; oceny formułowane przez naukometrię są podstawą ilościowej oceny efektywności nauki w danym kraju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia