natężenie oświetlenia
 
Encyklopedia PWN
natężenie oświetlenia, oświetlenie,
podstawowa wielkość fotometrii wizualnej określana przez stosunek strumienia świetlnego padającego na oświetloną powierzchnię do wielkości tej powierzchni;
jednostką jest luks (lx); n.o. jest jednym z gł. czynników decydujących o dobrym widzeniu; ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy duże znaczenie ma możliwie największa równomierność oświetlenia; odpowiednikiem n.o. w fotometrii fiz. jest energetyczne n.o., którego jednostką jest W/m2.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia