nafteny
 
Encyklopedia PWN
nafteny, węglowodory naftenowe,
nasycone alicykliczne węglowodory (cykloalkany), o cząsteczkach zbudowanych z 1–4 pierścieni, pochodne cyklopentanu i cykloheksanu;
n. występują w ropie naftowej; frakcje naftenowe zawierają gł. metylocyklopentan, cykloheksan i metylocykloheksan, ale także bicyklooktany, bicyklononany, dekalinę, β-karoten, adamantan oraz ich pochodne, di- i triterpany (uwodornione terpany) i in. Ważnymi związkami są kwasy naftenowe — monokarboksylowe kwasy, pochodne 5- lub 6-członowych monocyklicznych n.; występują w ropie naft.; stosowane jako rozpuszczalniki polimerów i barwników, a ich sole (nafteniany) jako: katalizatory procesów utleniania w fazie ciekłej, emulgatory i techn. detergenty, składniki cieczy smarująco-chłodzących stosowanych w obróbce metali oraz smarów plasycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia