nadużycie funkcji publicznej
 
Encyklopedia PWN
nadużycie funkcji publicznej,
w pol. prawie karnym każde przestępstwo polegające na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego i działaniu przez to na szkodę interesu publicznego lub prywatnego;
sprawca podlega surowszej karze, jeśli działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej; nieumyślne przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków jest przestępstwem tylko wtedy, gdy sprawca wyrządził istotną szkodę, ale wówczas jest zagrożone odpowiednio łagodniejszą sankcją.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia