nadkład
 
Encyklopedia PWN
nadkład,
górn. skały płonne leżące nad złożem kopaliny;
zdejmowanie n. przy eksploatacji odkrywkowej jest b. kosztowne, a jego opłacalność określa tzw. współczynnik n. — stosunek objętości (w m3) skał n. do masy urobku kopaliny (w t), uzyskanego po usunięciu tych skał; współczynnik ten waha się w granicach: 10–1 m3/t dla węgla kam., 15–5 m3/t dla rud żelaza, miedzi itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia