naciek
 
Encyklopedia PWN
naciek,
med. gromadzenie się w tkance lub narządzie komórek nie będących dla niej charakterystycznymi;
naciek zapalny — obrzmienie narządu lub części ciała wskutek gromadzenia się w tkankach wysięku zapalnego; naciek ropny, gdy w płynie wysiękowym znajduje się duża liczba granulocytów obojętnochłonnych, naciek nieropny, złożony z limfocytów; nacieki zapalne ulegają stopniowo wessaniu, ropne leczy się chirurgicznie; naciek nowotworowy — rozrost komórek nowotworowych poza tkanką, z której się wywodzą, co zwykle powoduje powstanie guzowatego zgrubienia lub uwypuklenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia