moskalofilstwo
 
Encyklopedia PWN
moskalofilstwo,
nurt polit. i kult. wśród Ukraińców, wyodrębniony jako kierunek radykalny „młodych” z ruchu staroruskiego (starorusini) na przeł. lat 60. i 70. XIX w.;
utożsamiali Rusinów z Rosjanami; w II RP polit. reprezentantem m. była Ruska Organizacja Lud. (zał. 1923); przywódcy: O. Markow, I. Naumowicz oraz później W. Dudykewycz.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia