morfonologia
 
Encyklopedia PWN
morfonologia
[gr. morphḗ ‘kształt’, ‘postać’, phōnḗ ‘dźwięk’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
językozn.:
1) budowa foniczna (fonemiczna) morfemów w danym języku;
2) dziedzina językoznawstwa badająca i opisująca czynniki fonologiczne i gram. związane z pojawieniem się różnych form fonetycznych (fonologicznych) morfemu; w niektórych teoriach lingwistycznych — poziom analizy pośredni między fonologią a gramatyką.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia