mora
 
Encyklopedia PWN
mora
[niem. < fr.],
poligr. niepożądany rysunek, powstający na negatywach i diapozytywach przez nałożenie na siebie co najmniej 2 geom. układów linii lub punktów;
może powstać podczas komputerowej obróbki ilustracji rastrowanych oraz przy nieprawidłowych kątach nachylenia rastra.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia