montaż filmowy
 
Encyklopedia PWN
montaż filmowy,
etap powstawania dzieła film., jeden z podstawowych środków wyrazu sztuki filmowej.
Montaż filmowy jest zabiegiem: 1) techn. — łączenie ujęć, scen i sekwencji w kompletny film, przez klejenie taśmy film. na stole montażowym lub montaż elektroniczny materiału zrealizowanego na nośnikach magnet., płytach CD i in.; 2) porządkującym — selekcja zrealizowanego materiału zdjęciowego i dźwiękowego oraz ułożenie go w całość, zgodnie z zamierzeniami twórców filmu; 3) dramaturgicznym — przekazanie odbiorcy zawartości semantycznej dzieła film., ostateczne ukształtowanie czasu i przestrzeni, w których rozgrywa się akcja, nadanie dziełu film. ciągłości, tempa i rytmu, sfinalizowanie ciągu działań rozpoczętych na etapie scenariusza, zmierzających do wywołania u odbiorcy określonych reakcji emocjonalnych oraz rozumienia przebiegu akcji i interpretacji dzieła filmowego. Jeszcze w okresie międzywojennym, zarówno w kinie niemym, jak i dźwiękowym, uwidoczniły się w montażu filmowym 2 tendencje — analityczna i syntetyczna; montaż analityczny „kawałkuje” scenę film. na szereg ujęć, których dobór, kolejność i czas trwania narzucają odbiorcy interpretację sceny; montaż syntetyczny, zw. też wewnątrzkadrowym, zastępuje fragmentaryzację sceny zawarciem jej w jednym, przeważnie kilkuminutowym ujęciu, w którym zazwyczaj wszystkie plany akcji są ostre i zawsze jednakowo ważne, co dopuszcza dowolność interpretacji sceny przez odbiorcę. Na przeł. lat 50. i 60. XX w. w kinematografii amer., zwłaszcza hollywoodzkiej, przeważały filmy oparte na montażu analitycznym, podczas gdy kinematografie eur. skłaniały się ku montażowi syntetycznemu. Obecnie większość filmów łączy w sobie obie tendencje montażowe. Współcześnie obserwuje się w montażu filmowym zapożyczanie form z teledysków, reportaży telewizyjnych, filmów reklamowych, a nawet gier wideo. Wprowadzenie w 2. poł. lat 70. XX w. i upowszechnienie się cyfrowego zapisu obrazu (razem z dźwiękiem) pociągnęło za sobą konieczność stosowania montażu elektronicznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia