modem
 
Encyklopedia PWN
modem
[ang. modulator–demodulator],
inform., telekom. urządzenie elektroniczne umożliwiające komunikację między komputerami za pośrednictwem publicznej komutowanej sieci telefonicznej;
w m. muszą być wyposażone komputery po obu stronach (nadawczej i odbiorczej) łącza telefonicznego. M. przekształca sygnał cyfrowy (o postaci wykorzystywanej przez komputer) na sygnał analogowy (o postaci dogodnej do transmisji przez łącze telefoniczne) i odwrotnie — przesłany sygnał analogowy na sygnał cyfrowy przekazywany do komputera. Głównymi częściami składowymi m. są: procesor (mikroprocesor), modulator i demodulator, obecnie zwykle w postaci układów scalonych VLSI, sterowane programem komputerowym. M. jest instalowany wewnątrz komputera (m. wewnętrzny) lub jako oddzielne urządzenie, zasilane z niezależnego źródła.
Dane są zazwyczaj przesyłane w postaci znaków ASCII, szeregowo, bit po bicie, z szybkością od 300 bit/s do 56 kbit/s, w obie strony jednocześnie (pełny dupleks) lub naprzemiennie (półdupleks). Sposób działania m. określają standardy telekomunik. (ITU-T) o symbolach V.xx (xx numer standardu), np. obecnie powszechnie stosowanym standardem jest V.90, któremu odpowiada maks. przepływność binarna 56 kbit/s. M. zostały po raz pierwszy zastosowane w latach 50. XX w.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia