misjonarze
 
Encyklopedia PWN
misjonarze, lazaryści, Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego à Paulo, Congregatio Missionis (CM),
zgromadzenie zakonne, zał. 1625 w Paryżu przez św. Wincentego à Paulo; zatwierdzone 1632 przez papieża Urbana VIII;
gł. cele — kształcenie kleru diecezjalnego i prowadzenie misji lud.; do Rzeczypospolitej sprowadzeni 1651 przez Ludwikę Marię Gonzagę; biskupi powierzyli misjonarzom większość seminariów duchownych w Koronie; w Warszawie prowadzili szpital i dom dla podrzutków, zał. przez P.G. Baudouina; w XIX w. kasata większości domów, ponowny rozwój po 1918 — w Krakowie prowadzą od 1910 Inst. Teolog. Księży Misjonarzy; zabytki architektury sakralnej, gł. barok., w Warszawie (kościół Św. Krzyża), Krakowie, Wilnie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia