misjonarki miłości
 
Encyklopedia PWN
misjonarki miłości, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości, Congregatio Sororum Missionariarum Caritatis (MC),
katolickie zgromadzenie zakonne o charakterze charytatywnym, założone 1946 w Kalkucie w Indiach przez Matkę Teresę; 1950 zatwierdzone w diecezji, 1965 zatwierdzone przez papieża;
życie m.m. wypełnia modlitwa i praca charytatywna (niesienie pomocy najuboższym, bezdomnym, opieka nad porzuconymi dziećmi i umierającymi); oprócz zwyczajowych ślubów czystości, posłuszeństwa i ubóstwa, m.m. składają dodatkowy ślub bezgranicznego służenia biednym. W 1965 powstały pierwsze domy zgromadzenia poza Indiami; w Polsce od 1983 działają placówki w Zaborowie k. Błonia (nowicjat), Warszawie (siedziba przełożonej prowincjalnej), Katowicach i Szczecinie; 2000 zgromadzenie liczyło 4476 członkiń w 642 domach (w 121 krajach), w tym 99 Polek (47 na misjach).
Bibliografia
E. Le Joly Wszystko dla Jezusa: Matka Teresa i jej Misjonarki Miłości, Warszawa 1982.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia