minimalna efektywna skala produkcji
 
Encyklopedia PWN
minimalna efektywna skala produkcji,
ekon. wielkość produkcji w przedsiębiorstwie, której przekroczenie powoduje powstanie zjawiska dyzekonomii skali — wzrostu przeciętnych długookresowych kosztów całkowitych;
minimalna efektywna skala produkcji jest określona przez technikę produkcji, a zestawienie jej z popytem rynkowym wyznacza strukturę rynku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia