minimal music
 
Encyklopedia PWN
minimal music
[mı̣nıml mjụ:zık; ang.],
minimalizm muzyczny, muzyka repetycyjna, repetitive music,
nurt w muzyce współcz., żywotny od poł. XX w., zwłaszcza w Stanach Zjedn., gdzie powstał w kręgu szkoły kompozytorskiej J. Cage’a i ruchu Fluxus;
wyraża się w tendencji do wielokrotnego powtarzania krótkich, modyfikowanych w toku utworu struktur muz.; gł. przedstawiciele: S. Reich, T. Riley, Ph. Glass, M. Feldman, L. Andriessen, w Polsce — T. Sikorski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia