mikser
 
Encyklopedia PWN
mikser
[ang.],
telekom. wielowejściowe urządzenie elektroniczne służące do składania (miksowania, mieszania) sygnałów elektr., pochodzących z różnych źródeł, w jeden wypadkowy sygnał elektr., przy zapewnieniu możliwości niezależnej regulacji parametrów poszczególnych sygnałów;
zwykle stanowi część zespołu studyjnego (konsolety lub stołu mikserskiego) obsługiwanego przez realizatora programu radiowego lub telewizyjnego. M. składa się z wielu układów elektr. i elektronicznych, m.in.: filtrów, korektorów, tłumików, wzmacniaczy, modulatorów; często też jest wyposażony w urządzenia kontrolne (mierniki, monitory, głośniki, słuchawki), umożliwiające otrzymanie sygnału wypadkowego o parametrach określonych w przyjętym do eksploatacji standardzie. W zależności od przeznaczenia rozróżnia się m. foniczne i wizyjne.
M. foniczny (m. dźwięku) służy do miksowania różnych sygnałów fonicznych, pochodzących np. z mikrofonów, magnetofonów, gramofonów, odtwarzaczy płyt kompaktowych; podczas miksowania zwykle zmieniają się parametry sygnałów składowych (np. poziom głośności, widmo częst.).
M. wizyjny (m. obrazu) służy do miksowania różnych sygnałów wizyjnych, pochodzących np. z kamer telew., magnetowidów, generatorów sygnałów wizyjnych (obrazów tworzonych elektronicznie); miksowanie jest najczęściej połączone z doborem odpowiednich ujęć i wykorzystywaniem efektów specjalnych. Rozróżnia się: miksowanie błyskawiczne, polegające na zastępowaniu jednego obrazu innym, przeprowadzane na tyle szybko, że jest niezauważalne dla widza; miksowanie przez przenikanie, polegające na zmniejszaniu amplitudy jednego sygnału, a zwiększaniu amplitudy drugiego na tyle wolno, że zachodzi płynne przechodzenie jednego obrazu w drugi; miksowanie trikowe, w którym obraz wypadkowy składa się z 2 (lub kilku) obrazów dostarczanych z różnych źródeł (formy przejścia lub nałożenia obrazów na siebie zależą od konstrukcji m.).
M. foniczne stosuje się m.in. w technice radiofonicznej, film., fonograficznej, m. wizyjne — w technice telew., film. i wideograficznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia