mikrosynteza termojądrowa
 
Encyklopedia PWN
mikrosynteza termojądrowa,
reakcja syntezy lekkich jąder atomowych zachodząca wybuchowo w niewielkich kulkach paliwa (lód deuterowo-trytowy) wprowadzanych z określoną częst. do specjalnej komory reaktora;
w reaktorze paliwo jest „podpalane”, tj. zamieniane w plazmę, za pomocą impulsu promieniowania elektromagnetycznego z lasera lub wiązki wysokoenerg. elektronów lub też jonów z akceleratora. Otrzymana plazma ma ogromną temperaturę (50–100 mln K) i gęstość, dzięki czemu na bardzo krótki czas (np. rzędu 0,1 ns) są stworzone warunki umożliwiające zajście reakcji termojądrowej. M.t. stanowi jeden z procesów — obecnie w stadium badań — otrzymywania energii. Aby proces był opłacalny, uzyskana energia musi znacznie przekraczać energię dostarczoną; nie udało się dotąd stworzyć takich warunków. Koncepcję m.t. wysunęli 1964 N. Basow i J.N. Dawson, a rozwinęli 1972 K.A. Brueckner, J. Nuckolls i S. Kaliski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia