mikrospektrofotometr
 
Encyklopedia PWN
mikrospektrofotometr
[gr.],
przyrząd do wyznaczania absorpcji światła przez obiekty o b. małej powierzchni (nawet rzędu kilku µm2, np. preparatów biol.), w zależności od długości fali, a także pomiaru gęstości opt. tych obiektów
zwykle przystosowany do pomiarów w świetle widzialnym, nadfiolecie i bliskiej podczerwieni; stanowi mikrofotometr sprzężony z monochromatorem, zaopatrzony ponadto w szereg dodatkowych urządzeń, np. kamerę fot., przetwornik obrazu, urządzenie fazowo-kontrastowe, rejestrator wykreślający automatycznie gęstość opt. w zależności od długości fali świetlnej. M. są stosowane do poszukiwań i identyfikacji różnych substancji zawartych w preparatach, gł. komórkach biol. i ich organellach. Identyfikacji dokonuje się na podstawie widm absorpcji światła — różne substancje mają różne widma absorpcji i w różnych przedziałach widma położone maksima pochłaniania; wyznaczając je i jednocześnie mierząc scałkowaną gęstość opt. w pasmie pochłaniania, można określić zawartość danej substancji w badanym mikroobiekcie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia