mikromaszyny
 
Encyklopedia PWN
mikromaszyny
[gr.-łac.],
maszyny elektryczne małej mocy,
maszyny elektr. o niewielkich mocach elektr. i zazwyczaj o niewielkich rozmiarach: silniki elektr. prądu stałego i przemiennego o ruchu obrotowym lub liniowym (silnik elektryczny), prądnice, elektr. maszynowe elementy automatyki (maszyna elektryczna);
stosowane m.in. w sprzęcie audiowizualnym, urządzeniach techniki komputerowej (ploterach, skanerach, drukarkach), zegarach, narzędziach elektr., urządzeniach med. (dozownikach płynów infuzyjnych, automatycznych ciśnieniomierzach), zabawkach; obecnie coraz częściej są produkowane zespoły m. (np.: silnik, prądnica, przetwornik położenia) razem z mikroprocesorowymi układami zasilania i sterowania; od 70. lat XX w. następuje szybki rozwój konstrukcji m.; dążenie do miniaturyzacji doprowadziło do powstania w końcu XX w. generacji m. o bardzo małych wymiarach (rzędu dziesiątych części mm, a nawet niekiedy rzędu kilku µm) otrzymywanych metodami nanotechnologii, typowymi dla układów elektronicznych o dużym stopniu integracji.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia