mikroklimat
 
Encyklopedia PWN
mikroklimat
[gr.],
klimat małego fragmentu powłoki ziemskiej (np. części stoku górskiego, jaskini, dzielnicy miasta), wyróżniający się wśród większego obszaru (gór, całego miasta i in.);
kształtuje się na skutek odmiennych warunków fizycznych (usłonecznienie, wilgotność, rodzaj podłoża, wiatry) danej części środowiska w stosunku do sąsiednich obszarów, np. łagodny południowy stok porośnięty łąką a północny skalisty stok, górnicza dzielnica miasta a tereny rekreacyjne; nazwą „mikroklimat” określa się również klimat przyziemnej warstwy powietrza, ważny dla agroklimatologii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia