migdałowiec
 
Encyklopedia PWN
migdałowiec,
ciemna skała wylewna (zazwyczaj bazalt, andezyt) lub hipabisalna (np. diabaz) zawierająca liczne elipsoidalne lub kuliste przestrzenie po pęcherzykach gazowych, wypełnione (całkowicie lub częściowo) zazwyczaj jasnymi minerałami, np. zeolitami, kalcytem, kwarcem;
minerały te powstały w procesach pomagmowych lub podczas późniejszych przeobrażeń skał wskutek wietrzenia, diagenezy i metamorfizmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia