mieszanka palna
 
Encyklopedia PWN
mieszanka palna, mieszanka paliwowo-powietrzna,
mieszanka paliwa gazowego lub ciekłego z powietrzem o składzie zapewniającym jej spalenie w warunkach pracy silnika spalinowego;
wielkością charakterystyczną m.p. jest współczynnik nadmiaru powietrza λ = L/Lt, gdzie L — masa powietrza w m.p. przypadająca na jednostkę masy paliwa, Lt — masa powietrza teoretycznie potrzebna do zupełnego spalenia tej samej masy paliwa; rozróżnia się m.p. stechiometryczną (λ = 1), stosowaną we współcz. silnikach spalinowych o zapłonie iskrowym ze względu na wymagania katalizatorów spalin, ubogą (λ < 1) i bogatą (λ > 1); stosowanie m.p. bogatej jest nieekon. i nieekologiczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia