metanowość kopalni
 
Encyklopedia PWN
metanowość kopalni,
miara zagrożenia metanem w kopalni podczas procesu eksploatacji;
wyraża się ją w m3 wydzielonego metanu na tonę wydobytej kopaliny (g.k. względna) lub w m3 wydzielonego metanu na min (g.k. bezwzględna); zależnie od ilości wydzielającego się gazu stosuje się w kopalni odpowiednie środki ostrożności i sposoby eksploatacji; kryterium decydującym o zaliczeniu kopalni do metanowych jest wystąpienie choćby w jednym wyrobisku górniczym stężenia metanu przekraczającego 0,1%.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia