mer
 
Encyklopedia PWN
mer
[gr. méros ‘część’],
jednostka powtarzalna, jednostka konstytucyjna,
chem. najmniejszy powtarzający się fragment cząsteczki polimeru;
mery pochodzą z cząsteczek monomeru, od których zwykle różnią się budową (np. brakiem podwójnego wiązania), układem atomów (np. przesunięciem atomu wodoru) albo składem atomowym, jeśli w czasie polimeryzacji (polikondensacji) wydzielają się cząsteczki np. wody; merem poli(chlorku winylu) jest grupa –CH2CHCl–, powtarzająca się w łańcuchu polimeru.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia