melioracyjne budowle
 
Encyklopedia PWN
melioracyjne budowle,
budowle ziemne, drewniane, betonowe i in. (np. z tworzywa sztucznego) stosowane w urządzeniach i systemach melioracyjnych;
są używane do: 1) ułatwienia odpływu: rowy melioracyjne, kanały, groble, wyloty, studzienki rewizyjne; 2) umożliwienia komunikacji: przepusty, mosty, kładki; 3) ochrony i umacniania brzegów: płotki, palisady, brzegosłony; 4) regulacji prędkości wody: progi, stopnie, bystrotoki; 5) regulacji poziomu wody: jazy, śluzy wpustowe, zastawki, przepusty z zastawkami, mnichy; 6) przeprowadzania wody przez przeszkody: syfony, akwedukty, lewary; 7) pomiaru poziomu wody podziemnej: studzienki, piezometry; do budowli melioracyjnych są zaliczane także zbiorniki i ujęcia wody przeciwpożarowej, wodopoje i poidła dla bydła.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia