medyzm
 
Encyklopedia PWN
medyzm,
w staroż. Grecji oskarżanie o kolaborację lub sympatyzowanie z Persami (Medowie — gr. nazwa Persów) podczas wojen perskich, dotyczące zarówno jednostek (properscy tyrani gr. polis, wygnańcy polit. szukający wsparcia u króla perskiego itp.), jak i całych społeczności albo elit rządzących (tebańscy oligarchowie albo Tebanie w ogóle, tesalski ród Aleuadów);
po wojnach perskich słuszne bądź sfingowane oskarżenie o spiskowanie z Persami stanowiło groźną broń w rozgrywkach polit. w gr. polis, przyczyniając się np. do upadku Pauzaniasza w Sparcie i Temistoklesa w Atenach; oskarżenie o m. weszło w Atenach do arsenału standardowych demagogicznych zarzutów stawianych przeciwnikom polit. i, jako takie, było wykpiwane przez komediopisarzy.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia