maskowanie jonów
 
Encyklopedia PWN
maskowanie jonów,
chem. proces, którego celem jest eliminowanie z materiału poddawanego analizie wpływu tych składników, które zakłócają wykonanie analizy chemcznej;
polega na wiązaniu obcych jonów lub związków chemicznych w trwałe związki koordynacyjne (kompleksowe) za pomocą odpowiednich odczynników kompleksujących (odczynników maskujących) albo przeprowadzeniu pierwiastka na inny stopień utlenienia (zmianie ładunku jonu); najczęściej stosowane w analizie chem. związków nieorg., a zwłaszcza w analizach: miareczkowej, wagowej, spektrofotometrycznej i elektrochem., oraz w metodach rozdzielania mieszanin, np. metodą ekstrakcji lub wymiany jonowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia