markomańska kultura
 
Encyklopedia PWN
markomańska kultura,
archeol. kultura związana z germańskim plemieniem Markomanów zamieszkującym Czechy od schyłku I w. p.n.e. do IV w. n.e.;
powstała na podłożu tradycji celtyckiej, wykazując wyraźne nawiązania do kultur plemion swebskich zamieszkujących tereny środkowej i dolnej Łaby; uległa silnym oddziaływaniom prowincji rzym.; płaskie cmentarzyska ciałopalne, tzw. groby książęce (szkieletowe) bogato wyposażone w importy rzym. (m.in. naczynia metal. i szklane); ożywione kontakty z cesarstwem rzym. w pocz. I w. n.e., gdy na terenie Czech powstał silny ośr. polit. pozostający w układzie klientalnym z Rzymem; duża rola w przekazywaniu prądów kulturowych w głąb Barbaricum.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia