mapa wielkoskalowa
 
Encyklopedia PWN
mapa wielkoskalowa,
mapa wykonywana w skali od 1 : 100 do 1 : 10 000 na podstawie pomiarów w terenie oraz zdjęć fotogrametrycznych;
mapy wielkoskalowe są wykorzystywane do sporządzania map tematycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia