manaty
 
Encyklopedia PWN
manaty, brzegowce, lamantyny, Trichechidae,
rodzina ssaków wodnych z rzędu syren; obejmują 3 współcz. gat. z rodzaju Trichechus oraz 2 rodzaje kopalne.
Duże zwierzęta o wrzecionowatym ciele; przednie kończyny płetwowate, tylnych brak (nawet w szkielecie), płetwa ogonowa zaokrąglona; warga górna rozcięta, z włosami czuciowymi; roślinożerne; T. senegalensis, dł. 2,5 m, zamieszkuje zatoki i rzeki zachodniej Afryki oraz jez. Czad; T. inunguis, zamieszkuje wyłącznie wody Amazonki, Orinoko i Madeiry; T. manatus, dł. ponad 2 m, zamieszkuje zatoki i przybrzeżne rzeki Karaibów oraz wschodniego wybrzeża Ameryki Środkowej po północne wybrzeża Ameryki Południowej; dawniej licznie poławiane dla mięsa, tłuszczu i skór; obecnie rzadkie, mimo ochrony w większości zagrożone wyginięciem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia