makadam
 
Encyklopedia PWN
makadam,
technika budowy nawierzchni drogowej, w której warstwa mineralno-asfltowa składa się z warstw kruszyw o stopniowo malejącym uziarnieniu, układanych i zagęszczanych kolejno, począwszy od najgrubszej frakcji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia