lodowe zjawiska
 
Encyklopedia PWN
lodowe zjawiska,
formy zlodzenia wód powierzchniowych — płynących i stojących;
wyróżnia się 3 fazy zlodzenia wód płynących: zamarzanie, trwałą pokrywę lodową i spływ lodów; w fazie zamarzania tworzy się lód denny, lód brzegowy i śryż, w drugiej fazie — pokrywa lodowa (gł. forma zlodzenia), w trzeciej — kra lodowa; do form zlodzenia rzek należą także zatory — śryżowy i lodowy; w przebiegu zlodzenia wód stojących wydziela się 2 fazy — tworzenie się stałej pokrywy lodowej oraz jej zanikanie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia