liturgika
 
Encyklopedia PWN
liturgika
[łac. < gr.],
w chrześcijaństwie dziedzina teologii stanowiąca usystematyzowaną refleksję nad liturgią Kościoła;
liturgika bada i wyjaśnia fenomen liturgii: jej genezę, hist. rozwój, treść teol., obowiązujące formy oraz konsekwencje duchowe i duszpasterskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia