listy apostolskie
 
Encyklopedia PWN
powstały w 2. poł. I w.; pod względem gatunkowym i formalnym bliskie są epistolografii gr.-rzym., część z nich ma jednak bardziej charakter homilii lub traktatu teol. niż listu; wcześniejsze listy apostolskie odzwierciedlają życie pierwszych wspólnot chrześc. od ok. 50 r., natomiast późniejsze przedstawiają sytuację tzw. drugiego pokolenia chrześcijan w czasach poapostolskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia