list gwarancyjny
 
Encyklopedia PWN
list gwarancyjny, rewers,
w prawie morskim dokument wystawiany przez załadowcę przewoźnikowi morskiemu;
jeżeli wygląd towaru lub opakowania budzą wątpliwości, załadowca wystawia przewoźnikowi list gwarancyjny, w którym zobowiązuje się do pokrycia strat, na jakie jest narażony wystawca konosamentu w razie ujawnienia braku lub wad w ładunku w chwili jego wydania odbiorcy; stosowanie listu gwarancyjnego zostało uregulowane w konwencji ONZ z 1978 o przewozie towarów morzem, zwanej regułami hamburskimi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia