likwidus
 
Encyklopedia PWN
likwidus
[łac.],
techn. na wykresie fazowym stopu linia lub powierzchnia przedstawiająca zbiór wartości temperatury początku krzepnięcia fazy ciekłej przy ochładzaniu lub końca topnienia fazy stałej — przy ogrzewaniu;
postać linii przyjmuje l. dla układu dwuskładnikowego, powierzchni — dla układu trójskładnikowego; przedstawia zależność między temperaturą równowagi fazowej a składem fazy ciekłej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia