likwacja
 
Encyklopedia PWN
likwacja
[łac. liquare ‘roztapiać’],
geol. odmieszanie się magmy, czyli proces rozdzielenia się jej wskutek spadku temperatury na co najmniej 2 niemieszalne ze sobą stopy pochodne, o różnym składzie chem. i różnej gęstości.
l. przypuszczalnie stanowi czynnik różnicowania się (dyferencjacji) magmy; przypisuje się jej zasadniczą rolę w tworzeniu się magmowych złóż siarczkowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia