liczba cetanowa
 
Encyklopedia PWN
liczba cetanowa, LC,
wielkość charakteryzująca zdolność paliwa ciekłego do samozapłonu w tłokowym silniku spalinowym o zapłonie samoczynnym (silniku Diesla);
liczbowo równa procentowej zawartości objętości cetanu (C16H34) w paliwie wzorcowym (w skład którego wchodzi jeszcze 1-metylonaftalen C10H7CH3), którego zdolność do samozapłonu jest taka, jak badanego paliwa; im większa jest liczba cetanowa, tym łatwiejszy zapłon paliwa; liczba cetanowa olejów napędowych uzyskiwanych w zachowawczych procesach przerobu ropy naftowej, wynosi od 30 do ponad 45, a olejów napędowych otrzymywanych w procesie hydrokrakingu — powyżej 55.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia