łęg
 
Encyklopedia PWN
łęg,
roln., bot. zalewana łąka, położona w dolinach rzecznych na żyznych, średnio zwięzłych i zwięzłych glebach napływowych (aluwialnych), mineralnych i organicznych, o zróżnicowanym uwilgotnieniu:
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia