ławra
 
Encyklopedia PWN
ławra
[ros. < gr. láura ‘ulica’, ‘klasztor’],
w Kościele wschodnim od V w. zespół pustelni anachoretów, którzy nie prowadzili życia wspólnego, skupiony zawsze wokół kaplicy lub kościoła; później duży klasztor prawosławny, zależny bezpośrednio od synodu lub głowy Kościoła;
do najbardziej znanych należą: Ławra Peczerska w Kijowie, założona 1051 przez świętego Antoniego Peczerskiego, Ławra Troicko-Siergijewska w mieście Siergijew Posad koło Moskwy, założona 1340 przez świętego Sergiusza z Radoneża, i Ławra Poczajewsko-Uspieńska na Wołyniu, zbudowana w XVI w.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Kijów, Ławra Peczerska fot. E. Dziuk/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Siergijew-Posad, Ławra Troicka (Rosja)fot. E. Dziuk/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Poczajów, Ławra Poczajowska, Wołyń (Ukraina)fot. S. Tarasow/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Kijów, Ławra Peczerska (Ukraina) fot. T. Barucki/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia