laboratoryjny sprzęt
 
Encyklopedia PWN
laboratoryjny sprzęt,
naczynia, przyrządy i urządzenia stosowane w laboratoriach chem.;
służą do przechowywania odczynników chem. (np. butelki, zlewki, kolby, eksykatory), ich pobierania i odmierzania (m.in. pipety, biurety), odważania (wagi analityczne) oraz przeprowadzania reakcji chem., procesów fizykochemicznych i fiz. (kolby destylacyjne, mieszadła, chłodnice, eksykatory, rozdzielacze, moździerze, tygle, parownice itp.), także sprzęt pomocniczy (statywy, uchwyty); sprzęt laboratoryjny wykonuje się ze specjalnego rodzaju szkła (szkło laboratoryjne), z kwarcu, porcelany, srebra, platyny oraz z tworzyw sztucznych (np. teflonu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia