kwestionariusz osobowości
 
Encyklopedia PWN
kwestionariusz osobowości, inwentarz osobowości,
psychol. rodzaj testu psychol. składającego się z listy pytań lub stwierdzeń dotyczących właściwości psychicznych lub form zachowań będących wskaźnikami określonych cech osobowości; osoba badana ocenia, które z zamieszczonych stwierdzeń odnoszą się do niej, a które nie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia